Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Viettel Sơn La – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)