Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Tiền Giang

(Mic.gov.vn) - 

Kết luận 648/KL-TTII ngày 24/06/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.


Xem nội dung chi tiết kết luận thanh tra tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)