Quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Hòa

(Mic.gov.vn) - 

Quyết định số 1/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.


Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)