Sẽ thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tài nguyên và môi trường

(Mic.gov.vn) - 

Theo ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (CNTT&DLTNMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để triển khai chương trình chuyển đổi số thời gian tới, Cục sẽ thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tài nguyên và môi trường (TN&MT). Ban chỉ đạo sẽ thực hiện chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng năm 2030.


20210224-l4.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Hà Thanh

Để triển khai Chương trình, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên yêu cầu Cục CNTT&DLTNMT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kĩ lại những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi để trình lên Bộ trưởng sớm. Thứ trưởng nhấn mạnh việc Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số TN&MT trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử ngành TN&MT cần có sự chỉ đạo thống nhất.

Bên cạnh đó, Cục cần chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ thông tin trong chuyển đổi số TN&MT; triển khai hạ tầng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số, ứng dụng, dịch vụ số dùng chung của ngành. Tổng hợp báo báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ.

Theo ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT, để triển khai chương trình trong giai đoạn 2021-2025, Cục đã bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện và phát triển thư viện số TN&MT (bao gồm thư viện đầu mối và các thư viện thành phần), liên thông với hệ thống thư viện quốc gia; tích hợp với thành phần dữ liệu mở của hệ tri thức việt số hóa. Đối với nhiệm vụ ưu tiên trong chuyển đổi số ngành TN&MT đã chỉnh sửa tên nhiệm vụ: “Xây dựng bản nền đồ số quốc gia mở làm nền tảng phát triển các dịch vụ số phát triển kinh tế -xã hội”… Theo đó, các đơn vị có liên quan đã cơ bản nhất trí với chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường./.

 

Theo dangcongsan.vn

Từ khóa: Bộ TN&MT, chuyển đổi số, CNTT, Ban chỉ đạo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)