Đẩy nhanh tiến độ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

 Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của cuộc tổng điều tra trước ngày 30/5.


resize-images5681081-1.jpg

Trong cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, lần đầu tiên các đơn vị thực hiện việc tự cung cấp thông tin trực tuyến qua hệ thống website nên gặp khá nhiều lúng túng trong việc kê khai, trả lời theo biểu mẫu cho chính xác. Trước thực tế này, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường bố trí các điều tra viên trực tiếp xuống hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị kê khai thông tin.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 của Tổng điều tra, Thanh Hóa sẽ tiến hành thu thập thông tin đối với hơn 17 nghìn doanh nghiệp, 2328 đơn vị hành chính sự nghiệp, 276 hiệp hội. Đến ngày 24/3, toàn tỉnh đã có 966 đơn vị hành chính hoàn thành việc kê khai, đạt 41,5%, 112 hiệp hội đã kê khai, đạt 41%. Riêng đối với khối doanh nghiệp tiến độ kê khai còn đạt rất thấp. Hiện mới chỉ có 143 trên tổng số hơn 17 nghìn doanh nghiệp hoàn tất kê khai.

resize-images5681083-1.jpg

Để hoàn thành giai đoạn 1 của cuộc tổng điều tra trước ngày 30/5/2021, hiện nay Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tiến độ thực hiện tại các địa phương. Ban chỉ đạo cũng kêu gọi các đơn vị được điều tra chủ động phối hợp truy cập vào hệ thống website: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn và hcsn. gso.gov.vn để khai báo, cung cấp thông tin, đảm bảo cho cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng, thuận lợi./.

Thanh Thảo – Cao Tùng (TTV)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)