Bắc Giang: Chỉ thị về nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong công tác giám sát dịch tại khu dân cư

(Mic.gov.vn) - 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/5/2021 về nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong công tác giám sát dịch tại khu dân cư.


1583577612803-Le-tan-VP.jpg

Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc về vị trí, vai trò của Tổ Covid cộng đồng; phải xác định Tổ Covid cộng đồng là vũ khí chiến lược trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với mục tiêu là giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 chủ động tại từng hộ gia đình, Tổ Covid cộng đồng chính là cầu nối chủ động về công tác phòng, chống dịch của chính quyền và ngành y tế đến với nhân dân, giúp cho người dân yên tâm, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ tịch giao Sở Y tế nghiên cứu ban hành hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về tổ chức, cách thức hoạt động, nhiệm vụ của Tổ Covid cộng đồng.

UBND các huyện, thành phố thành lập Tiểu ban chỉ đạo hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác giám sát dịch hoàn thành trước ngày 03/6/2021. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương kiện toàn, củng cố mô hình hoạt động của Tổ Covid cộng đồng theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở; quán triệt sâu sắc trách nhiệm của tổ Covid cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư, kết hợp với hướng dẫn hoạt động của các Tổ trên địa bàn đảm bảo tính thống nhất.

Thời gian qua, trước sự bùng phát của dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ trong phòng, chống dịch, bước đầu đã khống chế, kiểm soát được dịch, trong đó, có đóng góp không nhỏ của Tổ Covid cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát dịch của Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn vẫn còn lúng túng, một số nơi hoạt động còn hình thức, quy mô, số lượng, thành phần còn bất cập; nhiệm vụ của các thành viên Tổ chưa cụ thể, chưa sâu sát kiểm điểm, đánh giá hàng ngày, công tác giám sát dịch chưa kịp thời, chậm thông báo cho chính quyền và cán bộ y tế đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm…

Với việc ban hành Chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh muốn huy động tinh thần chống dịch như chống giặc, để phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu dân cư với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”; tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã những trường hợp nghi mắc Covid-19, không để sót, lọt bất cứ trường hợp nghi nhiễm nào trên địa bàn, góp phần thành công trong việc đẩy lùi dịch bệnh./.

 

Linh Đồng (Sở TT&TT Bắc Giang)

Từ khóa: Bắc Giang, Chỉ thị ,về nâng cao hiệu quả hoạt động, Tổ Covid cộng đồng, giám sát dịch tại khu dân cư

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)