Thái Bình: Thành lập, kích hoạt Tổ CNTT phòng, chống dịch Covid-19.

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình tại Văn bản số 2214/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trong đó giao cho Sở TT&TT thành lập Tổ công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 01/6/2021 sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định thành lập Tổ CNTT  gồm 08 thành viên, trực tiếp do Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng.


Thaibinh2.jpg

Thành viên tổ công nghệ thông tin đang kiểm tra tại điểm kiểm soát Cầu Thái Hà.

Tổ có nhiệm vụ tham mưu giúp triển khai việc áp dụng giải pháp công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid- 19; phối hợp cùng sở Y tế để quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả việc khai báo y tế của các tổ chức, cá nhân đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ cao để có biện pháp xử lý kịp thời, Tổ CNTT phòng chống dịch Covid-19 được phép huy động các thành viên khác thuộc Sở TT&TT để thực hiện nhiệm vụ. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai, số liệu có liên quan phục vụ hoạt động chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Tỉnh.

Thai-binh.jpg

Thành viên tổ công nghệ thông tin hướng dẫn việc tổng hợp số liệu khai báo y tế điện tử.

Trên kinh nghiệm thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, phục vụ việc truy xuất lịch sử tiếp xúc của các ứng dụng như Bluezone, Vietnam Health Declaration trong thời gian qua tại Sở, nên ngay sau khi thành lập Tổ CNTT đã tiến hành kiểm tra hướng dẫn việc áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện khai báo y tế tại 3 khu vực cửa ngõ ra, vào tỉnh gồm: Cầu Tân Đệ, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương. Qua kiểm tra tổ đã kịp thời hướng dẫn các thành viên Tổ công tác liên ngành của tỉnh tại 3 điểm kiểm soát cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, Vietnam Health Declaration trong thực hiện khai báo y tế điện tử nhằm giảm tải công việc cho nhân viên của Tổ công tác liên ngành cũng như việc đi lại của nhân dân, tránh được sự tiếp xúc gần trong khai báo y tế của người dân qua lại nâng cao hiệu quả phòng, chống sự lây lan dịch bệnh.

Đồng thời, qua kiểm tra Tổ CNTT đã đề xuất lãnh đạo sở và Viễn thông - Vinaphone Thái Bình triển khai cung cấp, thiết lập 3 điểm kết nối Internet miễn phí cho người dân truy nhập Wifi thuận tiện trong khai báo y tế điện tử.  

Nguyên Long (Sở TT&TT Thái Bình)

Từ khóa: Sở TT&TT, Thái Bình, kích hoạt Tổ CNTT, phòng chống dịch Covid-19

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)