DANH MỤC TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUÝ II/ 2021


Ngày 11/6/2021, tại Hà Nội, Bộ TT&TT sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban QLNN Quý II/2021. Để phục vụ Hội nghị, Bộ TT&TT trân trọng đăng tải Danh mục trả lời kiến nghị của các Sở TT&TT gửi tới Bộ trong quý II/2021, nội dung chi tiết xem tại đây.

Bộ TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)