Phiếu thu thập cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2021


- Phiếu áp dụng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, tải về tại đây.

- Phiếu áp dụng đối với các ngân hàng thương mại, tải về tại đây.

Vụ CNTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)