Quảng Ninh công nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 trên ứng dụng Bluezone tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 9/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản 6258/UBND-XD6 về việc công nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 trên ứng dụng Bluezone tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh. Công văn được gửi đến các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

 


Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT và các đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, cơ sở đủ điều kiện công bố kết quả xét nghiệm thực hiện tích hợp, đông bộ kết quả xét nghiệm COVID-19 lên Nền tảng của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia và liên thông dữ liệu trên ứng dụng Bluezone; hoàn thành trước ngày 15/9/2021.

20210910-pg2.jpg

Ảnh minh họa

Đồng thời, cần thường xuyên thông tin, cập nhật đến các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, người dân trong tỉnh biết về danh sách các cơ sở đủ điều kiện công bố kết quả xét nghiệm đã thực hiện tích hợp, đồng bộ kết quả xét nghiệm COVID-19 lên Nền tảng của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia.

Văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan chỉ đạo các chốt kiểm soát, các lực lượng chức năng phòng chống dịch chấp nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 của người dân trên ứng dụng Bluezone khi thực hiện quét mã QR tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao là đơn vị đầu mối phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ TT&TT để hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ các cơ sở đủ điều kiện công bố kết quả xét nghiệm đồng bộ, tích hợp kết quả xét nghiệm COVID-19 lên Nền tảng của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia và liên thông dữ liệu trên ứng dụng Bluezone; hướng dẫn nghiệp vụ để lực lượng làm việc tại các trạm, chốt kiểm soát sử dụng thành thạo ứng dụng.

 

Giang Phạm

Từ khóa: Quảng Ninh, công nhận kết quả xét nghiệm Covid-19, ứng dụng Bluezone, chốt kiểm soát dịch, nền tảng công nghệ, quét mã QR

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)