Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 01 xe ô tô

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 25/TB-VPTPHCM ngày 09/03/2022 của Đại diện văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh.

 


Tên tài sản: 01 xe ô tô (Loại phương tiện: Xe ô tô con; Nhãn hiệu: TOYOTA COROLLA – ALTIS; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2001).

- Tổng giá khởi điểm: 136.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu đồng).

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày 11/03/2022 đến ngày 15/03/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028 3823 5409

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu, CMND/ CCCD.

***Chú ý: Đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức được lựa chọn, các tổ chức không được lựa chọn sẽ không được thông báo. Không trả lại hồ sơ cho tổ chức có hồ sơ không đạt yêu cầu.

Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )