INFOGRAPHIC: Tình hình phát triển lĩnh vực An toàn thông tin quý III/2022

(Mic.gov.vn) - 

Tháng 9/2022, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng botnet trong tháng 9/2022 là 531 nghìn địa chỉ, giảm 14% so với tháng 8/2022 và giảm 53% so với cùng kỳ 2021 nhờ chiến dịch toàn dân cùng “quét sạch” mã độc trên không gian mạng Việt Nam được phát động để hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia.


ATTT2.jpg 

Thảo Anh

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, an toàn thông tin, quý III/2022, chuyển đổi số quốc gia, không gian mạng, mạng botnet, mã độc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)