Tài liệu Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 03/01/2022


 I. Tài liệu trình bày tại Hội nghị:

0. Chương trình

1. Bài phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị

2. Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

3. Báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,

4. Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 

5. Tổng hợp tham luận của UBND

 
II. Tài liệu không trình bày tại HN
      

VPB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)