Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 06/TB⋅HĐTD ngày 21/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-BTTTT ngày 13/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Bộ Thông tin và Truyền thông về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 (viết tắt là Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định 140);

Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định 140, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP như sau:

1. Triệu tập: 07 thí sinh đủ điều kiện tham gia Vòng 2 phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ (có Danh mục tài liệu tham khảo) theo Thông báo số 02/TB-BTTTT ngày 13/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định 140;

2. Thời gian: bắt đầu từ 8h00 ngày 01/03/2023 (Thứ Tư). Lịch cụ thể đính kèm theo Thông báo này.

3. Địa điểm: Phòng họp số 406, tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, TP. Hà Nội.

4. Nội quy:

Thực hiện theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

5. Một số lưu ý đối với thí sinh:

- Phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn trước ít nhất 30 phút. Khi đi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu có dán ảnh để đối chiếu kiểm tra trước khi vào phòng thi. Lưu ý các giấy tờ trên phải còn trong thời hạn sử dụng;

- Thứ tự thí sinh tham gia phỏng vấn sẽ sắp xếp theo vị trí việc làm tuyển dụng và theo tên thứ tự ABC (có Danh sách kèm theo).

- Trường hợp thông tin dự tuyển của thí sinh bị sai lệch, đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 024 39436930 để đính chính thông tin và đối chiếu tại buổi phỏng vấn.

 Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định 140, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các thí sinh biết, thực hiện./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)