INFOGRAPHIC: Dịch vụ công trực tuyến trong 2 tháng đầu năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Trong tháng 2/2023, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đủ điều kiện đạt 74,72%, tăng 4,36% so với tháng 01/2023. Đã có 15 bộ, ngành và 55 tỉnh thành công bố và gửi danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ toàn trình. Mục tiêu đến cuối năm 2023, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đủ điều kiện trên toàn quốc đạt 100%.


 20230315-infographic--quy-I-DVCTT-2.png

Giang Phạm

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ trực tuyến, chính phủ số, chuyển đổi số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)