Một số kết quả nổi bật của lĩnh vực viễn thông trong quý I/2023

(Mic.gov.vn) - 

 Theo báo cáo đánh giá tình hình công tác QLNN trong qúy I/2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2023 của Bộ TT&TT cho thấy lĩnh vực viễn thông có nhiều kết quả nội bật: 


 viễn-thong-qquys-1.jpg

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)