Những kết quả nổi bật của bưu chính trong 6 tháng đầu năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo tại hội nghị Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ TT&TT cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, lĩnh vực bưu chính có doanh thu khá tốt và có nhiều hoạt động nổi bật khác.


 Brown-Colorful-Scrapbook-Fun-facts-About-Me-Infographic.png

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, lĩnh vực bưu chính, chuyển phát

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)