Kết luận thanh tra Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc

(Mic.gov.vn) - 

Kết luận thanh tra số 2004/KL-CTS ngày 10/10/2023 của Cục Tần số vô tuyến điện về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)