Tập huấn kiến thức pháp luật về thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mic.gov.vn) - 

Lớp tập huấn nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.


20232810-duy16.jpg

Ảnh minh họa

Ngày 26/10, tại TP. Buôn Ma Thuột, Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Lớp tập huấn nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Dự lễ khai mạc lớp tập huấn có Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Cao Thái; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk Thái Hồng Hà cùng đại diện một số sở, ngành liên quan.

Trong thời gian 2 ngày (26 - 27/10), hơn 350 học viên tham dự lớp tập huấn được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về văn hóa dân tộc và tổng quan tình hình xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; Nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số qua thực tiễn của tỉnh Đắk Lắk; Quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Tổng quan tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc trưng văn hoá, xã hội và yếu tố tác động đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk.

Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng, giúp trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện các hương ước, quy ước nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả vai trò, ý nghĩa của hương ước, quy ước trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu tại địa phương, cơ sở./.

G.H

(Nguồn: dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)