Phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(Mic.gov.vn) - 

Báo cáo viên đã phổ biến cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số các nội dung về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; các văn bản quy định về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; kỹ năng phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em.


20232810-duy19.jpg

Ảnh minh họa

Trong tháng 10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã Ia Băng (huyện Đak Đoa), xã Đăk Kơning (huyện Kong Chro), xã Dun (huyện Chư Sê).

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã phổ biến cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số các nội dung về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; các văn bản quy định về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn dành thời gian trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em cho hội viên, phụ nữ.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai mong muốn giúp hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiểu biết pháp luật, các quy định tại địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động Hội tại địa phương; tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa tổ chức Hội với hội viên, phụ nữ và nhân dân./.

Minh Châu

(Nguồn: dangcongsan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)