Quảng Trị: Đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng đồng bào DTTS không ngừng nâng cao

(Mic.gov.vn) - 

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, bộ mặt nhiều xã vùng sâu, vùng xa được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là người nghèo không ngừng được nâng cao.


20.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)