Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Tâm Ánh Dương

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 4/12/2023, Cục Xuất bản, in và phát hành đã ban hành Kết luận kiểm tra số 1424/KLKT-CXBIPH về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Tâm Ánh Dương.


Kết luận đánh giá, Công ty TNHH Tâm Ánh Dương đã nghiêm túc chấp hành Quyết định kiểm tra số 58/QĐ-ĐLN ngày 01/11/2023 của Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương.

Nội dung chi tiết kết luận kiểm tra xem tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)