Bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

(Mic.gov.vn) - 

 Trong thời đại công nghệ số, việc bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính trực tuyến trở thành một vấn đề quan trọng. Đã có nhiều quy định pháp luật được ban hành nhằm bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin mạng của cá nhân, doanh nghiệp.


Theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử vừa được Quốc hội thông qua, dịch vụ tin vậy gồm dịch vụ cấp dấu thời gian; dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu; dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Đây là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

20231220-pg1-Dichvutincay.jpg

Ảnh minh hoạ

Luật Giao dịch điện tử quy định Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, trừ dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử và điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy theo quy định tại Điều 29 của Luật này.

Chính phủ quy định chi tiết hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy; quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp, gia hạn, thay đổi, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy và các nội dung khác quy định tại Điều này.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy

Để thực hiện dịch vụ tin cậy, các doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về tài chính, nhân lực quản lý và kỹ thuật phù hợp với từng loại hình dịch vụ tin cậy. Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Các doanh nghiệp cũng phải đáp ứng điều kiện về phương án kỹ thuật phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp với từng loại dịch vụ tin cậy; phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ giám sát, kiểm tra, báo cáo số liệu bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy.

Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy

Các giao dịch điện tử thường liên quan đến các thông tin và dữ liệu quan trọng của các cá nhân, tổ chức do đó Luật Giao dịch điện tử đã quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, gồm: Công bố công khai quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ, biểu mẫu và chi phí liên quan; Bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần; Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu và kết nối, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật; Bảo đảm trang thiết bị trong hệ thống thông tin được cấp mã quản lý, sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ tin cậy; Thực hiện biện pháp nghiệp vụ, tạm dừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ hoặc biện pháp nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Thực hiện trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng; Định kỳ hằng năm, báo cáo về hoạt động cung cấp dịch vụ tin cậy theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy có thời hạn bao lâu ?

Theo quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 28 của Luật Giao dịch Điện tử 2023, việc cung cấp dịch vụ tin cậy đòi hỏi các tổ chức phải tuân thủ một số điều kiện và quy định cụ thể. Điều này không chỉ tạo ra cơ chế quản lý hiệu quả mà còn đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của các dịch vụ này trong môi trường kinh doanh điện tử ngày càng phát triển.

Thời hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy theo quy định là 10 năm. Điều này mang lại sự ổn định cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức để đầu tư và phát triển dài hạn. Quy định về thời hạn giấy phép là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính ổn định và bền vững của ngành dịch vụ tin cậy.

 

 

 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)