Quảng Nam có hơn 88% nhà văn hóa thôn, khối phố lắp đặt wifi miễn phí

(Mic.gov.vn) - 

Tính đến giữa tháng 01/2024, toàn tỉnh Quảng Nam có 88,1% nhà văn hóa thôn, khối phố được lắp đặt bộ thu phát sóng wifi để phục vụ công tác chuyển đổi số cho công dân.


20240118-m02.jpg

Công dân sử dụng mạng wifi tại nhà văn hóa để cài đặt ứng dụng VNeID

Cụ thể trong tổng số 1.240 nhà văn hóa thì có 1.093 nhà được đầu tư lắp đặt bộ thu phát wifi. Có 7 địa phương đạt 100% nhà văn hóa có wifi gồm Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An. Một số huyện miền núi có tỉ lệ lắp đặt wifi công cộng cao như Tiên Phước (97,6%), Hiệp Đức (93,5%), Nam Trà My (88,6%).

Các địa phương đồng bằng chủ yếu thu tín hiệu wifi qua cáp quang. Riêng địa bàn các huyện miền núi cao do điều kiện địa hình khó khăn nên phần lớn hệ thống wifi được sử dụng dụng công nghệ thu sóng 3G/4G để phát wifi tốc độ cao. 

Thông qua hệ thống wifi đã giúp cho người dân dễ dàng sử dụng smatrphone truy cập internet thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và tìm hiểu thông tin trên môi trường mạng. Một số nơi công dân còn tận dụng mạng wifi miễn phí để đăng tải các sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để quảng bá, giao thương nhằm tăng thu nhập cho gia đình./.

Nguyễn Hoàng Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)