Cục An toàn thông tin trả lời phản ánh kiến nghị của ông Trần Trịnh Đông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 16/1/2024, Cục An toàn thông tin đã có Công văn số 60/CATTT-VNCERTCC trả lời kiến nghị của ông Trần Trịnh Đông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ chuyển đến.


 Cục An toàn thông tin nhận được kiến nghị của ông Trần Trịnh Đông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ chuyển đến, có nội dung:

“Theo quy định mới của Bộ TT và TT, các số điện thoại muốn quảng cáo qua cuộc gọi hay tin nhắn đều phải đăng ký Tên Định Danh.

Mặc dù số điện thoại của tôi chỉ dùng để gọi cho khách hàng, không hề quảng cáo nhưng vẫn thường xuyên bị chặn vì vậy phải tiến hành đăng ký tên định danh. Đây là 1 bất cập rất lớn.Tuy nhiên vấn đề chính tôi cần phản ánh sau đây.

Vừa qua tôi có tiến hành đăng ký Tên Định Danh cho số điện thoại của Hộ Kinh Doanh của mình qua web https://dichvucong.mic.gov.vn/vi/. Tuy nhiên khi nộp hồ sơ theo quy định xong, thì ngay lập tức có rất nhiều bên, không biết bằng cách nào đã có tất cả thông tin của tôi như số điện thoại + email... họ đã nhắn tin, gọi điện, gửi mail cho tôi đề nghị tôi để họ làm giúp việc đăng ký tên định danh với phí từ 800.000 tới 1.000.000vnd (có ảnh bằng chứng đính kèm). Sau đó hồ sơ đăng ký của tôi đã bị từ chối chỉ ghi dòng chữ "yêu cầu bổ xung hồ sơ", nhưng không chỉ rõ hồ sơ của tôi sai hay thiếu sót điều gì, và rất nhiều lần tôi nộp lại hồ sơ nhưng đều bị từ chối với rất nhiều lý do. Qua sự việc trên, tôi nghi ngờ rằng có các trường hợp như sau:

1. Thông tin cá nhân của công dân + doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký Tên Định Danh đã bị cơ quan tiếp nhận hồ sơ bán ra bên ngoài cho bên thứ 3.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có khả năng cấu kết với các cá nhân tổ chức bên ngoài, đưa dữ liệu những cá nhân hoặc công ty có nhu cầu đăng ký Tên Định Danh ra bên ngoài sau đó gây khó khăn bằng cách từ chối hồ sơ, bắt buộc các cá nhân + công ty có nhu cầu đăng ký Tên Định Danh phải làm dịch vụ thông qua công ty thứ 3 bên ngoài. Nhằm mục đích trục lợi, lợi ích nhóm.

3. Hệ thống có lỗ hỏng bảo mật nên thông tin bị lọt ra ngoài.

Tôi mong rằng chính phủ giải quyết vấn nạn trên để bảo vệ thông tin cũng như quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.”

Cục An toàn thông tin trả lời Ông như sau:

Ngày 14/11/2023, Cục An toàn thông tin đã tiếp nhận và thụ lý xong hồ sơ đăng ký tên định danh của HKD Cửa hàng Kim Thanh với mã số 000.00.28.G14-231114-5916.

Hồ sơ này đã được dừng xử lý do tên định danh đăng ký là “Cua hang Kim Thanh” vượt quá 11 ký tự không đúng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Chi tiết kết quả hồ sơ (bao gồm chi tiết các lý do từ chối hồ sơ) đã được Cục An toàn thông tin gửi đến tài khoản của Ông trên hệ thống dịch vụ công vào cùng ngày (như hình ảnh gửi kèm bên dưới):

Ngày 21/11/2023, Cục An toàn thông tin cũng đã tiếp nhận và thụ lý xong hồ sơ đăng ký tên định danh của HKD Cửa hàng Kim Thanh với mã số 000.00.28.G14-231121-5992. Hồ sơ này tương tự như bộ hồ sơ đã gửi ngày 14/11/2023. Do vậy Cục An toàn thông tin đã dừng xử lý hồ sơ và thông báo lý do tương tự đến tài khoản dịch vụ công của Ông, cụ thể như hình ảnh bên dưới:

Để xem được chi tiết kết quả trả lời của Cục An toàn thông tin Ông cần phải đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công theo hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dichvucong2020.mic.gov.vn/huong-dan. Tại hướng dẫn sử dụng này đã có đầy đủ thông tin về các bước thực hiện đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ, tra cứu thông tin hồ sơ, xem văn bản trả kết quả hồ sơ, thực hiện bổ sung hồ sơ, … Sau khi xem được thông báo kết quả hồ sơ, Ông đã chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo quy định và đươc cấp tên định danh "37 KIMTHANH" ngày 11/12/2023.

Đối với các ý kiến của Ông, Cục An toàn thông tin làm rõ như sau:

Việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cấp tên định danh luôn được Cục An toàn thông tin thực thiện theo đúng quy định pháp luật, luôn ưu tiên việc đảm bảo an toàn, bí mật thông tin của tổ chức/cá nhân xin cấp tên định danh. Trong quá trình này chúng tôi khẳng định không có việc lộ lọt thông tin cá nhân của tổ chức/cá nhân xin cấp tên định danh.

Hiện nay, việc lộ lọt thông tin dữ liệu của tổ chức, cá nhân đến từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau như do các thiết bị đầu cuối bị nhiễm mã độc, hoặc trong quá trình sử dụng các mạng xã hội người dùng cuối vô tình để lộ, lọt thông tin… Do vậy, tổ chức/cá nhân nên cẩn thận, biết cách bảo vệ thông tin của mình trên mạng Internet.

Cục An toàn thông tin là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin, chúng tôi thường xuyên có đội ngũ kỹ thuật để rà quét hệ thống nên việc lộ lọt thông tin từ hệ thống dịch vụ công là không có.

Cục An toàn thông tin trân trọng cảm ơn Ông đã có phản ánh đã nêu để chúng tôi tiếp tục rà soát và bảo vệ người dân trên mạng Internet một cách tốt hơn./.

Cục An toàn thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)