Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm và làm việc với Cục Bưu điện Trung ương

(Mic.gov.vn) - 

Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị đặc biệt, con người đặc biệt, dịch vụ đặc biệt. Vì vậy, bằng mọi giá phải giữ lấy cái đặc biệt cho mình. 

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với Cục Bưu điện Trung ương về về định hướng của đơn vị trong  những năm tới.

Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Phạm Đức Long, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Bưu điện Trung ương.


BT-PB.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo Bộ trưởng về những kết quả đạt được, ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương cho biết, trong 3 năm qua, từ 2021-2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Chiến lược phát triển Cục Bưu điện Trung ương giai đoạn 2021-2025, Cục đã quyết tâm, nỗ lực, bám sát định hướng của Bộ trưởng và đạt được những kết quả nổi bật, như: Đảm bảo thông tin liên lạc an toàn, thông suốt cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống; Phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác phục vụ cơ mật, khẩn cấp. Đạt được kết quả bước đầu về mở rộng không gian theo định hướng thống nhất, tập trung, xuyên suốt; Đạt được bước tiến đáng kể trong lộ trình hoàn thiện cơ cở pháp lý hoạt động và hiện đại hóa, kiện toàn năng lực hạ tầng.

Cục Bưu điện Trung ương phải trở thành hạ tầng số của Đảng và Chính phủ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, ngành TT&TT đã bước vào đổi mới lần 2. Lần 1 chuyển đổi  từ analog sang kĩ thuật số. Lần 2 là đưa hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, hạ tầng của nền kinh tế, hạ tầng phát triển quốc gia. Do đó, Cục Bưu điện Trung ương cũng phải đổi mới. Hiện tại Cục Bưu điện Trung ương đang là hạ tầng viễn thông, hạ tầng CNTT của Đảng và Chính phủ, bây giờ phải trở thành hạ tầng số của Đảng và Chính phủ. Hạ tầng của Cục Bưu điện Trung ương phải phát triển theo kịp với với hạ tầng của Ngành. 

Bộ trưởng cho biết, thời gian tới sẽ là những chuyển dịch quan trọng của Ngành, cũng như đất nước. Đó là sự chuyển dịch từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, từ hạ tầng thông tin liên lạc sang hạ tầng của nền kinh tế, từ xử lý thông tin hữu hạn sang xử lý dữ liệu số vô hạn, từ phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số, từ gia công lắp ráp sang sản phẩm Make in VietNam để đem đến giá trị mới. 

Nhấn mạnh về sự chuyển dịch của hạ tầng, Bộ trưởng cho biết, chưa bao giờ hạ tầng bưu chính viễn thông có những chuyển dịch quan trọng như bây giờ và có sứ mệnh lớn lao đối với sự phát triển của đất nước như hiện nay. Sự chuyển dịch là kim chỉ nam, là ngôi sao dẫn lối và đặc biệt người đứng đầu càng phải chuyển dịch trước để dẫn dắt tổ chức của mình. Chuyển dịch luôn là việc đầu tiên, khó nhất và quan trọng nhất của người đứng đầu. 

Mạng của Cục Bưu điện Trung ương là mạng đặc biệt do đó phải bảo mật và các sản phẩm bảo mật đó nên là Make in VietNam. Hạ tầng của Cục Bưu điện Trung là hạ tầng đặc biệt phục vụ Đảng và Chính phủ do đó phải phát triển ứng dụng số để tạo ra các dịch vụ đặc biệt và đặc biệt là đi trước về công nghệ bảo mật. 

Định nghĩa về hạ tầng số, Bộ trưởng nhấn mạnh đó là hạ tầng viễn thông băng thông rộng, siêu rộng, hạ tầng IOT (hạ tầng kết nối vạn vật), hạ tầng tính toán, hạ tầng dữ liệu (data center và cloud computing), hạ tầng cung cấp công nghệ số và nền tảng số có tính hạ tầng. Hạ tầng số Việt Nam phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, bền vững, mở, an toàn... 

bt-toàn-cảnh.JPG

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Phạm Đức Long chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể CBCCVC, NLĐ của Cục Bưu điện Trung ương

Cục Bưu điện Trung ương phải giữ vững giá trị truyền thống như giữ con ngươi của mắt mình

Bên cạnh hạ tầng đặc biệt phục vụ Đảng Nhà nước, Cục Bưu điện Trung ương phải giữ vững truyền thống đặc biệt của con người đơn vị, đó là sự trung thành, dũng cảm, tận tụy, vượt khó trong mọi hoàn cảnh, như giữ con ngươi của mắt mình. Trong bối cảnh mới, Cục Bưu điện Trung ương nghiên cứu làm rõ vai trò của mình trong hạ tầng dữ liệu và triển khai hệ thống thông tin bảo mật phục vụ Lãnh đạo Đảng Nhà nước đi công tác nước ngoài để giữ vững vị thế của mình trong thời gian tới.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, không chỉ là cơ quan quản lý nhà nước mà còn cung cấp các dịch vụ cho cơ quan Đảng, Nhà nước thì chính sách, cơ chế cho hoạt động của Cục cũng phải được kiện toàn song song. 

thăm-xe-.jpg

bt-tham-trung-tam-dl.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm quan xe thông tin chuyên dùng và Trung tâm điều hành khai thác mạng của Cục Bưu điện Trung ương.

Nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Bưu điện Trung ương cần thực hiện trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ:

Thứ nhất, Cục Bưu điện Trung ương phải luôn ghi nhớ trách nhiệm xây dựng hạ tầng của mình để phục vụ Đảng và Nhà nước. Bộ trưởng gợi ý, công nghệ số, đặc biệt là AI giúp tăng năng suất lao động. Vì vậy, trên cơ sở hệ thống dữ liệu sẵn có, Cục Bưu điện Trung ương vừa xây dựng AI phục vụ cho công việc của đơn vị, vừa phải xây dựng hạ tầng số đi trước một bước để phục vụ cho Đảng, Chính phủ.

Thứ hai, Cục Bưu điện Trung ương cần áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng, nhất là nâng cao bảo mật trong công việc đặc biệt hiện nay của Cục. Cục cần nghiên cứu công nghệ mã hóa để bảo vệ người dùng, bảo vệ những thông tin quan trọng của Đảng, Chính phủ. Đồng thời, việc áp dụng công nghệ cao cũng là việc cần thiết để giảm tải vất vả cho cán bộ, công chức, người lao động của Cục, xa hơn nữa là áp dụng công nghệ cao để nâng cao trình độ, tạo sự đồng đều về trình độ cho cán bộ, công chức, người lao động của Cục.

Thứ ba, đi vững bằng hai chân quan trọng, chân công nghệ đặc biệt và chân con người đặc biệt, kết hợp giữa quá khứ và tương lai. Kết nối mạng 4 cấp với mạng metro để tạo thành mạng 4 cấp +.

Thứ tư, phải chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, chủ yếu là hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán.

Thứ năm, Cục Bưu điện Trung ương có mạng đặc biệt hơn mạng doanh nghiệp ở tính bảo mật và tính chống chịu cao (khi mạng công cộng mất liên lạc thì mạng của Cục Bưu điện Trung ương vẫn “sống”). Dịch vụ của Cục Bưu điện Trung ương chất lượng phải tốt, cao hơn mạng công cộng. Cấp độ an toàn thông tin phải cấp độ 5+ (duy nhất của Cục Bưu điện Trung ương có).

Thứ sáu, Cục Bưu điện Trung ương là cơ quan của nhà nước, vì vậy việc đi đầu về công nghệ sẽ giúp dẫn dắt và phát triển đất nước. Bộ trưởng khẳng định, Cục Bưu điện trung ương phải đi đầu về công nghệ và hạ tầng trong thời gian tới.

Thứ bảy, Cục Bưu điện Trung ương cần xây dựng hệ tiêu chuẩn riêng cho hạn tầng và dịch vụ của Cục Bưu điện Trung ương, ban hành chính sách về đo lường, đánh giá. Về việc này, Bộ trưởng giao Thứ trưởng Phạm Đức Long chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức đo lường, đánh giá.

Thứ tám, Cục Bưu điện Trung ương phải xây dựng và hoàn thiện sớm thể chế cho chức năng, nhiệm vụ đang thực hiện. Bộ trưởng chỉ đạo Vụ Pháp chế phối hợp và hỗ trợ Cục Bưu điện trung ương hoàn thiện các thể chế này.

Thứ chín, Cục Bưu điện trung ương là cơ quan nhà nước thì phải làm đúng và làm tốt có nghĩa là “hai chân phải đi đều”. Theo Bộ trưởng, làm đúng là làm theo quy định. Chưa có quy định thì phải nghĩ quy định làm theo những quy định đó. Người lãnh đạo phải quán xuyến và làm mọi việc đúng theo quy định và đạt hiệu quả.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Cục Bưu điện Trung ương có thế mạnh là con người tốt, chăm chỉ, tuân thủ kỷ luật, tận tuỵ, nề nếp. Đặc thù của Cục là làm những việc đặc biệt, vì vậy con người đặc biệt thì phải tạo ra dịch vụ đặc biệt, công nghệ đặc biệt. Đồng thời, Cục cũng phải bằng mọi cách giữ lấy cái đặc biệt đó của mình./.  

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phạm Đức Long, Cục Bưu điện Trung ương, hạ tầng số, hạ tầng viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)