Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giao hàng Flex Speed

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 26/01/2024, Thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định số 4/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giao hàng Flex Speed, do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính sau:


- Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi có thay đổi mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính (phiếu gửi) áp dụng cho khách hàng.

- Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi có thay đổi bảng giá cước dịch vụ bưu chính.

- Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi có thay đổi chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính.

Tổng số tiền xử phạt: 18.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tám triệu đồng)./. 

Thanh tra Bộ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)