Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo 16/TB-HĐTD ngày 26/01/2024.


Nội dung thông báo như sau:

1. Anh (chị) đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chi tiết kết quả tuyển dụng tại Quyết định số 54/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được đăng tải tại trang điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: mic.gov.vn.

2. Về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

2.1. Chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trường hợp anh (chị) đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng thì nộp bổ sung bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ hoàn thiện đề nghị nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Tổ chức cán bộ), 18 Nguyễn Du, TP. Hà Nội.

 2.2. Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ thì Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Thí sinh có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ thì sẽ bị thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Về Quyết định tuyển dụng và nhận việc

3.1. Trong thời hạn 15 ngày kể khi nhận được đầy đủ hồ sơ tuyển dụng của thí sinh trúng tuyển theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

3.2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý gia hạn. Trường hợp thí sinh được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc trong thời hạn quy định thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, niêm yết tại trụ sở làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông và gửi tới thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ ghi tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi chi tiết xin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Tổ chức cán bộ - điện thoại: 02439436930). /.

TCCB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)