Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/01/2024,Cục Tần số Vô tuyến điện ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz.

Toàn văn Thông báo  xem tại đây

 


Cục Tần số Vô tuyến điện - Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)