Những điểm mới của hạ tầng viễn thông Việt Nam trong năm 2030

(Mic.gov.vn) - 

Theo quy hoạch Hạ tầng Thông tin và Truyền thông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, hạ tầng viễn thông năm 2030 sẽ có độ phủ mạng băng rộng cố định là 100%, độ phủ mạng đạt 99%. Đáng chú ý, tỷ lệ người sử dụng  Smartphone đạt 100%.


1.Quy-hoạch-hạ-tầng-TT-TT-2021-2030--2-.jpg

Thu Hương

Từ khóa: Bộ TT&TT, Viện chiến lược TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm, Quy hoạch hạ tầng TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)