Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông


Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản) là đơn vị sự nghệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: Information an Communications Publishing House.

 

Nhà xuất bản có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.35772139, 35772141, 35772143, 35772138

Fax: 024.35579858 

nxb.png

Website: http://nxbthongtintruyenthong.vn  

Giám đốc- Tổng biên tập:

Ông Trần Chí Đạt

ĐT: 024.35772142

nxb01.png  

Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập:

Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh

ĐT: 024.35772136

nxb02.png

Ban biên tập:

Trưởng ban: Nguyễn Long Biên

nxb04.png

Ban Xuất bản điện tử và Thiết kế:

Trưởng ban: Nguyễn Tiến Phát

nxb05.png

Phòng phát hành:

Phó Trưởng phòng - phụ trách: Trần Thị Bích Hường

nxb06.png

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Trưởng phòng: Lê Đắc Quang

nxb07.png

Chi nhánh Nhà xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh:

Phó Trưởng Chi nhánh - Phụ trách chi nhánh: Võ Thị Hồng Thắm

nxb08.png

Chi nhánh Nhà xuất bản miền Trung - Tây Nguyên:

Phó Trưởng Chi nhánh - Phụ trách chi nhánh: Nguyễn Tiến Sỹ

nxb09.png

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2122/QĐ-BTTTT ngày 02/11/2023 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả