Ninh Bình: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719

Công tác thông tin tuyên truyền kịp thời giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiểu rõ và tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, phê phán hủ tục lạc hậu, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương

Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

200 đại biểu là cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số đã được bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp truyền thông, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của hợp tác xã; qua đó nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống và sản xuất.

Đăk Lắk: Tập huấn, truyền dạy về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số

Thực hiện Dự án 6 của Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời triển khai các lớp tập huấn, truyền dạy về văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc này.

Chung tay giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo

Thời gian qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 4, Quân Khu 4 đã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: 2021-2025 (Viết tắt là Chương trình MTQG 1719) đạt hiệu quả tốt. Bằng những mô hình, cách làm sáng tạo, đơn vị đã giúp hàng trăm hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn 2 huyện biên giới Kỳ Sơn và Quế Phòng, tỉnh Nghệ An có sinh kế bền vững để xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bắc Giang: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

Vĩnh Long triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 27/10, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương giám sát thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ do Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp đoàn Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận.

Trao tặng 30 xe đạp cho học sinh vùng đồng bào dân tộc miền núi

Nhằm chung tay cùng cộng đồng xã hội chia sẻ, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, VNPT Quảng Nam đã tổ chức lễ kết nghĩa với chính quyền và người dân ở hai xã miền núi: Sông Trà, Phước Trà thuộc huyện Hiệp Đức (Quảng Nam). Đồng thời, trao 30 xe đạp tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tập huấn kiến thức pháp luật về thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lớp tập huấn nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Với chủ đề “Sức sống đại ngàn”, Ngày hội Văn hóa - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI nhằm tôn vinh di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào K’Ho, Churu, Mạ - một bộ phận không thể thiếu của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời, tiếp tục duy trì, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

Bạc Liêu đẩy mạnh giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Bạc Liêu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) (viết tắt là Chương trình 1719) tại 14 xã, phường, thị trấn vùng đồng bào DTTS với nguồn vốn được Trung ương phân bổ là 58,4 tỷ đồng và hơn 8,7 tỷ đồng nguồn đối ứng 15% của tỉnh.