Số hiệu 07/CT-TTg
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc đẩy ma phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành 19/03/2014
Ngày có hiệu lực 19/03/2014
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Văn bản liên quan
Download

CHI THi.PDF

CHI THi.signed.pdf

Chi tiết văn bản