Số hiệu 05/2014/TT-BTP
Trích yếu nội dung Thông tư Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày ban hành 07/02/2014
Ngày có hiệu lực 24/03/2014
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Văn bản liên quan
Download

05.2014.TT.BTP.doc

05.2014.TT.BTP.signed.pdf

Phu luc (1).zip

Chi tiết văn bản