Số hiệu 1857/QĐ-BTP
Trích yếu nội dung Về việc đính chính thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch
Ngày ban hành 26/06/2012
Ngày có hiệu lực 26/06/2012
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Liên bộ, Ngành
Người ký duyệt Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Văn bản liên quan
Download

QD1857.pdf

Chi tiết văn bản