Số hiệu 3501/QĐ-KHCN
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2013
Ngày ban hành 21/12/2012
Ngày có hiệu lực 21/12/2012
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Liên bộ, Ngành
Người ký duyệt Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Văn bản liên quan
Download

3501-QD.pdf

Chi tiết văn bản