Số hiệu 86/2015/QH13
Trích yếu nội dung Luật An toàn thông tin mạng
Ngày ban hành 19/11/2015
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
Văn bản liên quan
Download

86.signed.pdf

Chi tiết văn bản