Số hiệu 73/NQ-CP
Trích yếu nội dung Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành 26/08/2016
Ngày có hiệu lực 26/08/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

73.signed.pdf

Chi tiết văn bản