Số hiệu 08/CT-TTg
Trích yếu nội dung Việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Ngày ban hành 14/03/2017
Ngày có hiệu lực 14/03/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

CT08.signed.pdf

Chi tiết văn bản