Số hiệu 92/2017/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày ban hành 07/08/2017
Ngày có hiệu lực 25/09/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

92.signed.pdf

Chi tiết văn bản