Số hiệu 1514/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự của Vụ Thi đua - Khen thưởng
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
Văn bản liên quan
Download

1514QD.PDF

Chi tiết văn bản