Số hiệu 52-L/CTN
Trích yếu nội dung Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996.
Ngày ban hành 23/11/1996
Ngày có hiệu lực 23/11/1996
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký duyệt Lê Đức Anh - Chủ tịch nước
Văn bản liên quan
Download

271152863.doc

Chi tiết văn bản