Số hiệu 35-L/CTN
Trích yếu nội dung Luật khuyến khích đầu tư trong nước - Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 1994.
Ngày ban hành 05/07/1994
Ngày có hiệu lực 01/01/1995
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký duyệt Lê Đức Anh - Chủ tịch nước
Văn bản liên quan
Download

271155309.doc

Chi tiết văn bản