Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
792/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ cấu tổ chức Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam 01/08/2007
708/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Chỉ định phòng đo kiểm: TRUNG TÂM ĐO KIỂM VIỄN THÔNG CTEST Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN 27/07/2007
692/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Chỉ định phòng đo kiểm: Phòng thử nghiệm Quốc gia Tin học Bưu chính Viễn thông (VILAS 007) thuộc: Trung tâm Đo lường - Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện 25/07/2007
07/CT-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Chỉ thị Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”) 07/07/2007
575 /QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Chỉ định phòng đo kiểm: PHÒNG KỸ THUẬT ĐO KIỂM thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG TST 22/06/2007
1149/BBCVT-VT Bộ Bưu chính, Viễn thông Công văn điều hành Viễn thông, tần số vô tuyến điện Tổ chức triển khai công điện 659/CĐ-TTg của Thủ tướng CP 05/06/2007
399/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc Chỉ định Phòng đo kiểm: "PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG FTS" 02/05/2007
182/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc Chỉ định Phòng đo kiểm: TRUNG TÂM ĐO KIỂM VIỄN THÔNG THIÊN VIỆT thuộc CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN VIỆT 14/02/2007
02/CT-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Thông báo Lĩnh vực khác Về tổ chức đón Tết và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Đinh Hợi năm 2007 05/02/2007
93/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc Chỉ định Phòng đo kiểm TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 2 29/01/2007