Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Việc 5 năm làm trong 1 năm
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

63 tỉnh/ thành phố trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về Bưu chính

63 tỉnh/ thành phố trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về Bưu chínhMới

Viễn thông

Hội thảo trực tuyến về hài hòa phổ tần cho 5G trong các nước ASEAN

Hội thảo trực tuyến về hài hòa phổ tần cho 5G trong các nước ASEAN

Ứng dụng CNTT

Khai mạc Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021

Khai mạc Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam 2021Mới

An toàn thông tin

CMC Telecom cùng Check Point “hóa giải” các mối đe dọa trong bảo mật Cloud

CMC Telecom cùng Check Point “hóa giải” các mối đe dọa trong bảo mật CloudMới

Công nghiệp ICT

Đà Nẵng thu hút đầu tư Hàn Quốc vào lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông

Đà Nẵng thu hút đầu tư Hàn Quốc vào lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thôngMới

Báo chí truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chếMới

Nhiệm vụ trọng tâm

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ