Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Việc 5 năm làm trong 1 năm
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

Bưu điện Hà Nội tăng gấp 3 lượng hàng thiết yếu phục vụ người dân Thủ đô chống dịch

Bưu điện Hà Nội tăng gấp 3 lượng hàng thiết yếu phục vụ người dân Thủ đô chống dịchMới

Viễn thông

Hội nghị tổng kết Chương trình cung cấp Dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2020

Hội nghị tổng kết Chương trình cung cấp Dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2020

Ứng dụng CNTT

Bộ TT&TT đề nghị các tỉnh thành trên toàn quốc triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19

Bộ TT&TT đề nghị các tỉnh thành trên toàn quốc triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19Mới

An toàn thông tin

Dự báo nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng do các lỗ hổng mới trong Oracle WebLogic Server

Dự báo nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng do các lỗ hổng mới trong Oracle WebLogic ServerMới

Công nghiệp ICT

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm tiếp Đại sứ Pakistan tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm tiếp Đại sứ Pakistan tại Việt Nam

Báo chí truyền thông

Tổng tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tổng tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ trọng tâm
Nâng cao thứ hạng Việt Nam

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ