Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

Bộ TT&TT phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam – Cuba”

Bộ TT&TT phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam – Cuba”Mới

Viễn thông

Họp Nhóm Công tác chung Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4

Họp Nhóm Công tác chung Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4

CNTT

Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Công Anh phụ trách điều hành Cục Tin học hóa

Giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Công Anh phụ trách điều hành Cục Tin học hóa

An toàn thông tin

Việt Nam phải bảo vệ được chủ quyền và sự thịnh vượng quốc gia trên không gian mạng

Việt Nam phải bảo vệ được chủ quyền và sự thịnh vượng quốc gia trên không gian mạngMới

Công nghiệp ICT

Thực hiện chiến lược Make in Viet Nam hướng tới một nền công nghiệp ICT tự chủ

Thực hiện chiến lược Make in Viet Nam hướng tới một nền công nghiệp ICT tự chủ

Báo chí truyền thông

Thông tấn xã Việt Nam  ra mắt Trang thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thông tấn xã Việt Nam ra mắt Trang thông tin về Đại hội lần thứ XIII của ĐảngMới

Nhiệm vụ trọng tâm
Nâng cao thứ hạng Việt Nam

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ