Số hiệu 60/2018/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Ngày ban hành 20/04/2018
Ngày có hiệu lực 15/06/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

60.signed.pdf

60PL.pdf

Chi tiết văn bản