Số hiệu 5/CT-BTTTT
Trích yếu nội dung Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

05CT.PDF

CHI-THI-PHAT-DONG-PHONG-TRAO-THI-DUA-NAM-2021.28.01.DOC

Chi tiết văn bản