Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/09/2020

CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

Tổ chức kiểm định công trình viễn thông

01/05/2013 10:22 SA Xem cỡ chữ

 

Tổ chức kiểm định công trình viễn thông bao gồm Trung tâm Kiểm định, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3

     Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông ủy quyền cho các tổ chức kiểm định thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố sự phù hợp tại các địa điểm sau:

1. Tổ chức kiểm định tại khu vực phía Bắc:

 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN I
- Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn thông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tel: 04.37820990 ; Fax: 04.37820997
2. Tổ chức kiểm định tại khu vực phía Nam:
 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 2
- Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tel: 08.39111386 Ext: 15 hoặc 18; Fax: 08.39110680
3. Tổ chức kiểm định tại khu vực miền Trung:
 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 3
- Địa chỉ: Số 42 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng
- Tel: 0511.3843007 ; Fax: 0511. 3843007

Lượt truy cập: 595

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)