Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

DANH SÁCH CƠ QUAN CHỨNG NHẬN VÀ CÁC PHÒNG ĐO KIỂM

Danh sách cơ quan chứng nhận và các phòng đo kiểm được chỉ định trong nước để tham gia MRA

10/07/2009 10:48 SA Xem cỡ chữ

Cơ quan chứng nhận:

1. Trung tâm Chứng nhận - Cục Quản lý Chất lượng Thông tin và Truyền thông

Website: http://www.ptqc.gov.vn/

Địa chỉ: Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Đầu mối liên hệ: Ông Bùi Ngọc Dũng – Giám đốc Trung tâm Chứng nhận

Điện thoại: (04) 7820990

Fax: (04) 7820998

Email: bndung@mic.go.vn

2. Trung tâm Chứng nhận và Kiểm định II - Cục Quản lý Chất lượng Thông tin và Truyền thông

Website: http://www.ptqc.gov.vn/

Địa chỉ: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đầu mối liên hệ: Ông Lỗ Quốc Việt – Giám đốc Trung tâm Chứng nhận và Kiểm định II

Điện thoại: (08) 9105114

Fax: (08) 9104723

Email: lqviet@mic.gov.vn

3. Trung tâm Chứng nhận và Kiểm định III - Cục Quản lý Chất lượng Thông tin và Truyền thông

Website: http://www.ptqc.gov.vn/

Địa chỉ: 42 Trần Quốc Toản

Đầu mối liên hệ: Ông Trần Quốc Toản – Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận và kiểm định III

Điện thoại: (0511) 897889

Fax: (0511) 843004

Email: tqtoan@mic.gov.vn

Phòng đo kiểm trong nước được chỉ định để tham gia MRA:

1. Trung tâm Đo lường - Cục Quản lý Chất lượng Thông tin và Truyền thông – VILAS 103

Website: http://www.ptqc.gov.vn/

Địa chỉ: Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 7820990

Fax: (04) 7820998

Email: nhnam@mic.gov.vn

2. Trung tâm Đo lường - Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – VILAS 007

Website: http://www.ptit.com.vn/

Địa chỉ: 127 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội

Điện thoại: (04) 7543001

Fax: (04) 7544485

KHCN

Lượt truy cập: 2470

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)