Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Danh sách các Đề tài xây dựng tiêu chuẩn năm 2006

07/07/2009 10:21 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
(Trích quyết định số 1342/QĐ-BBCVT ngày 27/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

TT

Tên đề tài

1

Xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo kiểm tra hệ thống VDSL dùng trên mạng viễn thông công cộng

Mã số : 74-06-KHKT-TC

2

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị ghép nối (SET TOP BOX – STB) với hệ thống phân phối truyền hình cáp dùng kỹ thuật số.

Mã số : 75-06-KHKT-TC

3

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (Multimedia Terminal Adapter-MTA).

Mã số : 76-06-KHKT-TC

4

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá về mặt phổ tần số và tương thích điện từ trường cho thiết bị phát hình quảng bá sử dụng kỹ thuật số

Mã số : 77-06-KHKT-TC

5

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị cổng điện thoại IP (VoIP Gateway) dùng cho mạng điện thoại công cộng

Mã số : 78-06-KHKT-TC

6

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cáp đồng trục dùng trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình quảng bá

Mã số : 79-06-KHKT-TC

7

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật Modem truyền hình cáp dùng trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình quảng bá analog

Mã số : 80-06-KHKT-TC

8

Xây dựng tiêu chuẩn trạm di động cdma 2000 1X hoạt động trong giải tần 450MHz

Mã số : 81-06-KHKT-TC

9

Xây dựng tiêu chuẩn trạm lặp (UTRA/FDD Repeater) dùng trong hệ thống thông tin di động 3G UTRA/FDD

Mã số : 82-06-KHKT-TC

10

Xây dựng tiêu chuẩn trạm mặt đất cơ động TES (Transportable) hoạt động trong băng tần Ku cung cấp dịch vụ SNG (Satellite New Gathering) thông qua vệ tinh địa tĩnh.

Mã số : 83-06-KHKT-TC

11

Xây dựng tiêu chuẩn thiết bị vi ba số SDH điểm - điểm hoạt động ở băng tần 17,7 GHz đến 19,7 GHz với khoảng cách kênh 27,5 MHz và 55 MHz

Mã số :84-06-KHKT-TC

12

Quản lý chất lượng dịch vụ QoS trong mạng di động.

Mã số : 85-06-KHKT-RD

13

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị truy nhuy nhập vô tuyến dải tần 2,4 và 5,7 GHz dùng công nghệ TDMA/TDD

Mã số : 86-06-KHKT-TC

14

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đo đánh giá chất lượng thiết bị hiển thị số chủ gọi trong mạng điện thoại công cộng

Mã số : 87-06-KHKT-TC

15

Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống thiết bị Vô tuyến Điểm-Đa điểm công nghệ TDMA dải tần từ 3 đến 11 GHz

Mã số : 88-06-KHKT-TC

16

Xây dựng tiêu chuẩn chống sét cho các trạm gốc vô tuyến

Mã số : 89-06-KHKT-TC

17

Rà soát, chuyển các tiêu chuẩn ngành sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam (nhóm thiết bị đầu cuối hữu tuyến và vô tuyến)

Mã số : 90-06-KHKT-TC

18

Rà soát, chuyển các tiêu chuẩn ngành sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam (nhóm tương thích môi trường)

Mã số : 91-06-KHKT-TC

19

Rà soát, chuyển các tiêu chuẩn ngành sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam (nhóm thu phát vô tuyến)

Mã số : 92-06-KHKT-TC

20

Rà soát, chuyển các tiêu chuẩn ngành sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam (nhóm báo hiệu, đồng bộ)

Mã số : 93-06-KHKT-TC

21

Rà soát, chuyển các tiêu chuẩn ngành sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam (nhóm chuyển mạch)

Mã số : 94-06-KHKT-TC

22

Rà soát, chuyển các tiêu chuẩn ngành sang quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam (nhóm thông tin quang)

Mã số : 95-06-KHKT-TC

23

Xây dựng tiêu chuẩn kích thước, bố cục và chất liệu của phong bì và tem thư

Mã số : 97-06-KHKT-TC

 

TBT

Lượt truy cập: 3299

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)